zadania egzaminacyjne online

Pierwsza Komunia Święta

To pierwszy egzamin, jaki zdają katoliccy uczniowie w Polsce.

Egzamin odbywa się w obecności księdza proboszcza, a także rodzica (rodziców) w drugiej klasie szkoły podstawowej. Uczniowie wykazują się wiedzą z Małego Katechizmu i przygotowują się cały rok.

komunia

Egzamin komunijny – ćwiczenia online

Sprawdzian

To egzamin dlauczniów kończących szkołę podstawową.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Rokrocznie od roku 2002 odbywa się Sprawdzian na podsumowanie pracy uczniów w szkołach podstawowych. Są arkusze, które mogą posłużyć jako materiał do ćwiczeń.

sprawdz

Sprawdzian – ćwiczenia online

Egzamin gimnazjalny

To egzamin kończący naukę w gimnazjum.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Podobnie jak Sprawdzian, egzamin gimnazjalny odbywa się już od 2002 roku. Arkusze z poprzednich egzaminów mogą posłużyć do ćwiczeń.

gimn

Egzamin gimnazjalny –  ćwiczenia online

Egzamin maturalny

To egzamin kończący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Egzamin odbywa się w maju. Matura w nowej formule odbywa się od 2005 roku. Jest więc dużo materiału do ćwiczeń, uwzględniając arkusze maturalne z lat minionych z przedmiotów humanistycznych i ścisłych.

matura

Egzamin maturalny – ćwiczenia online